کلیدواژه‌ها = موسیقی
تأثیر موسیقی تند بر پاسخ عملکرد بی‌هوازی ورزشکاران زن و مرد جوان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-57

رحمان سوری؛ علی اکبرنژاد قره لو؛ بهزاد وفائی؛ اعظم رمضان خانی


تأثیر ابعاد جو فروشگاهی بر قصد خرید مشتریان محصولات ورزشی

دوره 11، شماره 3، آبان 1398، صفحه 59-69

محمدرضا برومند؛ سید عماد حسینی؛ علی افروزه