تاثیر CCI بر بیان ژن‌های TRPC1 و TRPC3 عضله بازکننده طویل انگشتان پا موش صحرایی نر پس از یک دوره تمرین تناوبی شدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 2- دانشجوی کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

چکیده
شناخت مکانیسم‌های درگیر در آتروفی و بازسازی عضله به توسعه روش‌های درمانی جدید برای مقابله با آتروفی ناشی از بی-تحرکی کمک خواهد کرد. بنابراین، با توجه به کاهش توده عضلانی در شرایط کاهش فعالیت عضله و نقش TRPC1 و TRPC3 در برخی از مدل‌های آتروفی عضلانی، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر کاهش فعالیت بدنی پس از یک دوره HIIT بر بیان ژن‌های TRPC1 و TRPC3 در عضله EDL موش‌های صحرایی نر بود. 32 سر موش صحرایی نر هشت هفته-ای با وزن 20±250 گرم (در ابتدا) خریداری شدند. حیوانات مورد نظر به روش تصادفی ساده به چهار گروه کنترل (C)، کنترل - فعالیت کاهش یافته (Sham-CCI)، تمرین - فعالیت کاهش یافته (HIIT-CCI) و تمرین (HIIT) تقسیم شدند. مدت برنامه تمرینی، شش هفته و هر هفته پنج جلسه بود. به‌منظور اندازه‌گیری بیان mRNA ژنهای مورد نظر از روش Real-Time PCR استفاده شد. این یافته ها نشان می‌دهد که تمرین به شیوه HIIT منجر به افزایش بیان ژن‌های TRPC1 و TRPC3 در عضله EDL موش می‌شود و کاهش فعالیت بدنی پس از HIIT منجر به کاهش بیان این ژنها می‌شود. در این پژوهش همچنین کاهش قابل ملاحظه‌ای در وزن عضله EDL در گروه Sham-CCI نسبت به گروه کنترل و نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای در وزن عضله EDL در HIIT-CCI نسبت به گروه Sham-CCI پس از پایان دوره پژوهش مشاهده شد. این نتایج نشان می‌دهد که کاهش فعالیت‌بدنی به شکل CCI منجر به کاهش وزن عضله می‌شود. با این حال تمرین به شیوه HIIT می‌تواند این کاهش را کمتر کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of CCI on the gene expression of TRPC1 and TRPC3 in the EDL muscle of the male Wistar rats after a period of HIIT

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Kazemi 1
  • arash ذشقظثلشق 2
1 Department of Physical Education, Faculty of Literature & Humanities, Vali-E-Asr University of Rafsanjan, Iran
2 2- Department of Physical Education, Faculty of Letters and Humanities, Islamic Azad University Kerman Branch, kerman , Iran
چکیده [English]

Abstract
Understanding the mechanisms involved in muscle atrophy and regeneration will help to develop the new treatments for muscle atrophy due to inactivity. Therefore, according to decrease in muscle mass due to decreased muscle activity and the role of TRPC1 and TRPC3 in some models of muscle atrophy, the aim of this study was to investigate the effect of decreased physical activity after HIIT on the genes expression of TRPC1 and TRPC3 in EDL muscle. Thirty-two eight-week-old mice were randomly divided into four groups: control (C), control-reduced activity (Sham-CCI), exercise-reduced activity (HIIT-CCI) and exercise (HIIT). The duration of the training program was six weeks and five sessions per week. Xie and Bennett methods were used to create the CCI model. Real-Time PCR was used to measure the mRNA expression of the genes. To determine the significance of the differences between the variables, two-way ANOVA test was used and if necessary, Tukey post hoc test was used. The results of this study showed that a period of HIIT leads to increased genes expression of TRPC1 and TRPC3 in EDL muscle compared to the control group. up and also a significant increase in EDL muscle weight in HIIT-CCI compared to Sham-CCI group after the end of the research period. These results indicate that the CCI leads to a decrease in EDL muscle weight. However, HIIT can reduce this reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinal cord CCI
  • TRPC1
  • TRPC3
  • high intensity interval training