نویسنده = ژاله معماری
تعداد مقالات: 3
2. مقیاس ارزیابی عملکرد دبیران تربیت‌بدنی مبتنی بر معادلات ساختاری و مدلسازی روابط میان عوامل

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 149-165

ژاله معماری؛ الناز گلچین؛ افسر جعفری حجین؛ محمد اصغری جعفرآبادی


3. نقش مدیریت ساختارهای خدماتی در نیات رفتاری مشتریان مطالعه موردی مجموعه‌های ورزشی شرکت ملی گاز

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 71-94

ژاله معماری؛ مریم رهبر؛ محمد اصغری جعفرآبادی