نویسنده = امیر قنبرپورنصرتی
تعداد مقالات: 3
1. ارائۀ الگویی برای برنامۀ آموزش المپیک در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 55-71

حمید رضا صفری جعفرلو؛ نصرالله سجادی؛ فریده هادوی؛ امیر قنبرپور نصرتی


2. نقش خانواده در نهادینه کردن فعالیت بدنی در کودکان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-65

احمدعلی آصفی؛ امیر قنبرپورنصرتی