نویسنده = نصرالله سجادی
تعداد مقالات: 5
1. ارائۀ الگوی مناسب به‌منظور تحقق توزیع بهینۀ فضاهای ورزشی در شهر تهران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 9-24

سید نصرالله سجادی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ آرام مرادی


2. تبیین مدل تأثیرگذاری ادراک از فضای سیاسی بر پیامدهای کاری و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک‌شده در وزارت ورزش و جوانان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-51

سید احسان امیر حسینی؛ محمد خبیری؛ مهرزاد حمیدی؛ نصرالله سجادی


3. اولویت بندی و مقایسه عوامل موثر در ایجاد تقاضای بازار در لیگ های منتخب ورزشی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-21

محسن حیدری؛ محمد خبیری؛ نصرالله سجادی


5. تأثیر صحه‌گذاری ورزشکاران ایرانی بر نگرش و قصد خرید مشتریان و ارائه‌ی مدل

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 91-111

محمد خبیری؛ نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ مهدی بشیری