نویسنده = عباسعلی گائینی
تعداد مقالات: 5
1. بهبود بیان سروتونین و عامل نروتروپیک مغزی پس از تمرینات تناوبی خیلی شدید در موش‌های صحرایی مبتلا به انفارکتوس میوکارد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 157-168

فاطمه غفاریان سرکندی؛ عباسعلی گائینی؛ حمید رجبی؛ ناهید ابوطالب؛ محمدرضا کردی


4. پاسخ شاخص های خطر بیماری های قلبی – عروقی به 8 هفته برنامه تمرین هوازی در زنان چاق غیرفعال

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 23-33

علی اصغر رواسی؛ عباسعلی گائینی؛ جواد طلوعی آذر


5. پاسخ عوامل رشدی به دو هفته بی فعالیتی پس از یک دوره فعالیت بدنی در کودکان کوتاه قد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 69-77

مرجان افغان؛ عباسعلی گائینی؛ فرهاد حسین پناه