دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، اسفند 1402 (زمستان) 
مطالعه کیفی آسیب‌شناسی زمینه‌ای عوامل کانونی در ورزش والیبال

حسن عیسی زاده؛ سیدمحمد رفیعی شهربابکی؛ سمیه لاریجانی


تدوین الگوی عوامل مؤثر بر گرایش افراد به شرط‌بندی در فوتبال

یاسر احمدی؛ معصومه کلاته سیفری؛ مرتضی دوستی؛ زهرا سادات میرزازاده