نویسنده = مجید جلالی فراهانی
تعداد مقالات: 12
1. شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای اخلاقی مربیان کشتی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 9-20

مجید خدایی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ حسن اسدی


2. تأثیر ارزش ویژة برند و هویت تیمی هواداران بر گسترش برند تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 9-21

علی بنسبردی؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمود گودرزی


3. اکتشاف کیفی عوامل مؤثر بر توسعۀ نهضت داوطلبی در ورزش همگانی شهر تهران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 115-129

مجید جلالی فراهانی؛ محمد حیدری؛ مجید جاوید؛ فضائیل جاوید


4. تعیین متغیرهای تبیین‌کنندۀ بازاریابی داخلی در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل بانسال

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 9-19

بهمن طیبی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


5. شناسایی عوامل و روابط تشکیل‌دهندۀ نظام فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد سیستمی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-23

امین دهقان قهفرخی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


6. شناسایی مهم‌ترین عوامل شکل‌دهندۀ جو ورزشگاه‌های فوتبال (با رویکرد بازاریابی)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 9-22

امین خطیبی؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی


9. الگوسازی عوامل درون سازمانی موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش کشتی کشور

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-99

امین رشیدلمیر؛ محمد خبیری؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی


10. تعیین ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 127-139

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


11. تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 113-127

مجید جلالی فراهانی؛ محسن بهنام


12. تعیین ارتباط بین مشارکت با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 79-88

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ حمیدرضا احمدی