کلیدواژه‌ها = تمرین هوازی
تأثیر دو نوع تمرین ورزشی بر عامل رشد و تمایز 11 و تنظیم تودۀ عضلانی رت‌های سالمند

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 131-139

الهه درودی؛ اسمعیل نصیری؛ مریم خالصی


اثر یک دوره تمرین هوازی بر بیان ژن‌هایSirt-1 و PGC-1α در بطن چپ رت‌های مبتلا به دیابت نوع2

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 141-151

سیده سمیه سمایی؛ علی اصغر رواسی؛ سیروس چوبینه؛ مریم دلفان


تأثیر تمرین هوازی و مکمل اوژنول بر بیان ژن GAP43 و درصد تخریب کلاژن میوکارد در رت های مسموم شده با کلروپیریفوس

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 181-190

علی بمانی رنجبر؛ حسن متین همایی؛ صالح رحمتی احمدآباد


تأثیر شش هفته تمرین هوازی و مصرف عصارۀ آبی دانۀ زیرۀ سیاه بر بیان ژن FNDC5 و سطح سرمی آیریزین موش‌های صحرایی نر چاق

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 91-103

صدیقه طاهرزاده؛ مهدی مقرنسی؛ آیت کائیدی؛ بهرام رسولیان


سازگاری آیریزین، فولستاتین و مایوستاتین سرمی به هشت هفته تمرین مقاومتی، هوازی و ترکیبی در مردان چاق

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 23-41

جلال شیرزاد؛ اصغر توفیقی؛ جواد طلوعی آذر؛ محمد حسن خادم انصاری


تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی MDA، SOD و TAC در مردان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 10، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 139-148

بابک هوشمند مقدم؛ سید رضا عطار زاده حسینی؛ محمد رضا کردی؛ تایماز دولو


مقایسۀ دو شیوۀ تمرین هوازی بر اورکسین A سرمی و کاهش وزن در پسران دارای اضافه ‌وزن و چاقی

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 23-32

ابراهیم مصلحی نجف آبادی؛ زهرا مصلحی؛ حسن درواخ


تأثیر تمرین هوازی بر بیان ژن عامل هسته‌ای کبدی( HNF-4α )و مقاومت به انسولین در رت‌های دیابتی نوع 2

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 73-84

الهام یادگاری؛ عبدالعلی بنایی فر؛ محمد علی آذربایجانی؛ سجاد ارشدی


تأثیر تمرین هوازی پس از قرارگیری در معرض هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن TLR4 و TLR2 در بافت هیپوکمپ مغز موش‌های صحرایی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 23-33

بتول رضایی سراجی؛ حمید آقاعلی نژاد؛ معصومه ابتکار؛ رضا قراخانلو


تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر بیان ژن PGC-1α وVEGF در عضله قلبی رت های نر سالم

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 21-27

مریم شعبانی؛ سیروس چوبینه؛ مرجان افغان؛ مهدی هدایتی


پاسخ شاخص های خطر بیماری های قلبی – عروقی به 8 هفته برنامه تمرین هوازی در زنان چاق غیرفعال

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 23-33

علی اصغر رواسی؛ عباسعلی گائینی؛ جواد طلوعی آذر


اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی FGF21 ، آپولیپوپروتئین A-1 و نسبت LDL-C به HDL-C در زنان چاقd

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 77-87

آسیه عباسی دلویی؛ سمیه هدایت زاده؛ احمد عبدی؛ هاجر عباس زاده صورتی