دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، اسفند 1401 
تأثیر بی‌تمرینی به دنبال یک دوره تمرینات عملکردی بر عوامل مهارتی و آمادگی جسمانی در دختران والیبالیست

صفحه 53-64

جواد نعمتی؛ طاهره طاهری زاده؛ محمد همتی نفر؛ عنایت الله اسدمنش؛ افسانه امیدواری


تدوین الگوی عوامل مؤثر بر نخبه‌پروری در ورزش ایران

صفحه 91-106

علی زیوری؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ طیبه زرگر


تحلیل عوامل توسعه اقتصادی فوتبال ایران بر اساس نظریه داده بنیاد

صفحه 119-130

مهران جعفری؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد