دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آبان 1395 
بررسی موانع پیش روی بلیت فروشی مکانیزه در لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 9-20

سیدمحمدحسین رضوی؛ سیدنصرالله سجادی؛ آرام مرادی؛ نوید اسدی


موانع حمایت ورزشی شرکت‌ها در استان خراسان شمالی

صفحه 29-40

علی اصغر یزدانی؛ سیدعماد حسینی؛ نوشین بنار؛ محمد ریحانی